Làm thế nào để Xây dựng Backlinks chất lượng cao


Một trong những bí quyết để tạo ra lưu lượng truy cập web hơn với bài viết của bạn là xây dựng ở một số backlinks. Để xây dựng backlinks chất lượng cao là một trong những phương pháp phổ biến nhất để thúc đẩy nội dung của bạn trong cạnh tranh. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các phương pháp đúng để xây dựng backlinks là sẽ mất một chút nỗ lực seo từ khoá.

Mọi thứ bắt đầu với sự hiểu biết những gì một backlink là gì và nó sẽ làm cho nội dung của bạn. Từ đó, bạn có thể mở rộng các nỗ lực của mình để xây dựng nhiều hơn backlinks sử dụng phương tiện sáng tạo và hiệu quả nhằm tối đa hóa tiềm năng của nội dung của bạn.


Một Backlink là gì?

Một backlink là một siêu liên kết đến kết nối các trang web hoặc nội dung cho trang web khác. Backlinks là rất quan trọng khi nói đến thứ hạng trang Google như giá họ rất cao. Tuy nhiên, các backlinks mình phải có chất lượng tốt để tạo ra các bảng xếp hạng cần thiết để thúc đẩy nội dung của bạn trước sự cạnh tranh.

Chất lượng của những liên kết ngược là quan trọng bởi vì có 10 người tốt sẽ đánh bại 200 cái xấu về bảng xếp hạng seo từ khoá của Google. Vì vậy, bạn phải phấn đấu cho chất lượng mỗi và mọi thời gian. Tuy nhiên, nó sẽ mất thời gian để xây dựng backlinks vào bài viết của bạn bởi vì mọi người sẽ phải nhìn thấy nó và sau đó quyết định liên kết với nó nhằm tăng giá trị cho trang web của họ.

Nếu bạn nhìn vào cách thêm backlinks tốt như một chiến lược dài hạn, bạn cuối cùng sẽ gặt hái những phần thưởng mà họ cung cấp. Một số cách thú vị để bắt đầu xây dựng backlinks chất lượng tốt để bạn có thể bắt đầu thành công của bạn ngày hôm nay một chút tại một thời gian sau là gì.

Tạo Long, Thú vị bài viết

Một trong những cách dễ nhất để bắt đầu tạo backlinks tốt là bằng cách viết một, tốt bài hướng dẫn dài có sử dụng hình ảnh, biểu đồ và đồ họa khác để thực sự làm cho seo từ khoá nó thú vị. Nó sẽ cần phải được 1.000-1.200 từ lâu và không có bất kỳ phụ, vì vậy thông tin thực sự cần phải được tốt và chặt chẽ để làm cho nó thú vị.

Làm thế nào-Để hướng dẫn thường làm cho các bài viết dài nhất, đặc biệt là nếu bạn thực sự có thể đánh các chi tiết để mọi người sẽ hoàn toàn hiểu làm thế nào để làm những gì bạn đang giải thích cho họ.

Tham gia vào diễn đàn

Một người đang hoạt động trong các diễn đàn khi nói đến các chủ đề mà bạn đang ghi được xây dựng một mạng lưới các fan tiềm năng những người có thể cung cấp backlinks chất lượng cao cho công việc của họ. Đây là một vấn đề tế nhị như bạn không muốn đi qua như một người chỉ quan tâm đến những gì họ có thể làm cho bạn. Điều này sẽ có nghĩa là cung cấp backlinks chất lượng cho những người tham gia diễn đàn cũng như nếu bạn thấy bài viết hữu ích của họ và thông tin seo từ khoá.

Write e-Books

Một e-Book là một trong những cách tốt nhất để giúp lây lan từ về tài năng của bạn và bạn có thể hỏi bạn bè của bạn để chia sẻ nó với thế giới thông qua các phương tiện truyền thông xã hội là tốt. Bạn cũng có thể gửi link của bạn tốt nhất trong các trang web xã hội đánh dấu cũng như để giúp tăng cường những nỗ lực của bạn.

Với e-Books, bạn không cần phải viết rất nhiều, nhưng nó sẽ giúp bạn tạo ra những cái mà rất hữu ích, rất dễ đọc và có thể được chia sẻ để các bạn có thể xây dựng backlinks chất lượng cao.

Tạo Special Days

Một trong những cách thú vị hơn để xây dựng backlinks chất lượng cao được tạo ra đặc biệt như ngày Thánh Patrick Day, Halloween hay Ngày Valentine để cung cấp giảm giá trên sản phẩm seo từ khoá hoặc dịch vụ của bạn. Bạn thực sự có thể xây dựng cho đến ngày cũng như với văn bản và nội dung các tính năng đặc biệt để giúp kéo nhiều truy cập hơn.

Hãy nhớ rằng, bạn sẽ cần phải làm một số nghiên cứu trên đối tượng của bạn để xem những gì loại của ngày lễ và nội dung hoạt động tốt nhất cho lợi ích của họ, nhưng Ngày Valentine là một trong những cổ phiếu tất cả mọi người, vì vậy đó là một điều dễ dàng để viết nội dung tốt, hoặc chạy một cuộc thi đó là ràng buộc để có được tốt, backlinks chất lượng cao.

Có sản phẩm miễn phí

Mọi người đều thích các sản phẩm miễn phí và điều này có thể giúp bạn tăng số lượng khách truy cập vào trang web của bạn. Bạn có thể có một e-Book miễn phí hoặc thậm chí là một quà tặng khuyến mãi nếu bạn muốn. Trong khi nó có thể mất một số đầu tư seo từ khoá, kết quả sẽ được nhận được lưu lượng truy cập web nhiều hơn mà lại tạo ra nhiều nhu cầu cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Video

YouTube cũng rất có thể là công cụ tiếp thị lớn nhất của thời điểm này không có dấu hiệu chậm lại. Nếu bạn có thể tạo ra một funny, video thú vị sau đó bạn sẽ bắt đầu nhận được một số backlinks lớn. Ngày nay, công nghệ để tạo ra một chất rắn, video chuyên nghiệp là rẻ so với chỉ một thập kỷ trước đây.

Bạn có thể tạo ra "làm thế nào để" video hoặc tìm một cái gì đó thú vị để thực hiện một video về miễn là nó liên quan đến các ngành công nghiệp seo từ khoá, trong đó doanh nghiệp của bạn đang ở trong. Điều quan trọng là phải làm một cái gì đó vui vẻ và thú vị cho khán giả của bạn để họ sẽ bắt đầu chia sẻ nó với bạn bè của họ.

Tương tác với khác Blogs

Khi bạn đọc một blog hoặc xem một đoạn video bạn như thế là trong ngành công nghiệp của bạn, đừng chỉ nói "tốt công việc" và để nó ở đó. Viết tốt, bình luận thú vị hoặc xem xét lại để bạn thực sự có thể chia sẻ những suy nghĩ của bạn. Hãy nhớ phải tích cực, rõ ràng và có được quyền cho điểm. Nếu bạn có thể viết những suy nghĩ của bạn theo một cách làm hài lòng khán giả, giải trí, bạn có thể bắt đầu xây dựng một khán giả cho ý kiến ​​và đánh giá của bạn.

Làm Guest Blogging

Bạn muốn tạo một seo từ khoá ấn tượng tuyệt vời? Tìm một nơi tốt để blog của khách và viết cho đến khi bạn nhận được bài viết đó để đi virus. Điều này sẽ không chỉ thu hút các bạn khán giả, nhưng bằng cách giúp ra một người nào khác bạn sẽ xây dựng backlinks chất lượng cao là tốt.

Nó sẽ mất thời gian, nỗ lực và khả năng viết tốt. Nhưng nếu bạn có thể kéo nó đi, thời gian làm việc của bạn như là một blogger của khách sẽ thanh toán hết thời gian lớn cho những nỗ lực của bạn. Điều quan trọng là để viết một cái gì đó thu hút sự chú ý của người dân và cung cấp cho bạn một nơi để viết lại cho các blogger.

Guest blog có thể rất bổ ích trong những cách nhiều hơn một, vì vậy nếu bạn có thời gian để làm điều đó đúng, thì bạn nên tiếp thị dịch vụ của bạn như là một blogger của khách.

Đây chỉ là một số trong những phương pháp bạn có thể sử dụng để xây dựng backlinks chất lượng cao và bắt đầu xây dựng giao thông web seo từ khoá của bạn.
One of the secrets to creating more web traffic with your posts is to build in some backlinks. To build high quality backlinks is one of the most popular methods to boost your content over the competition. However, finding the right methods to build the backlinks is going to take a little effort.

Everything starts with understanding what a backlink is and what it will do for your content. From there, you can then extend your efforts to build even more backlinks using creative and effective means that maximizes the potential of your content.

backlinks

What is a Backlink?

A backlink is an incoming hyperlink that connects the web page or content to another website. Backlinks are very important when it comes to page ranking as Google rates them highly. However, the backlinks themselves must be of good quality in order to generate the rankings needed to boost your content ahead of the competition.

Quality of the backlinks is important because having 10 good ones will beat 200 bad ones in terms of Google rankings. So, you must strive for quality each and every time. However, it will take time to build up backlinks to your articles because people will have to see it and then decide to link to it in order to add more value to their site.

If you look at adding good backlinks as a long term strategy, you will eventually reap the rewards that they offer. What follows are some interesting ways to start building good quality backlinks so that you can start your success today a little bit at a time.

Create Long, Interesting Posts

One of the easiest ways to start creating good backlinks is by writing a good, long tutorial post that uses images, charts and other graphics to really make it interesting. It will need to be from 1000 to 1200 words long and not have any filler, so the information really needs to be good and tight to make it interesting.

How-To guides often make the best long posts, especially if you can really hit the details so that people will fully understand how to do what you are explaining to them.

Participate in Forums

A person who is active in the forums when it comes to the subject that you are writing is building a network of potential fans who might offer high quality backlinks to their work. This is a delicate matter as you don't want to come across as someone only interested in what they can do for you. This will mean offering quality backlinks to those who participate in the forum as well if you find their articles useful and informative.

Write e-Books

An e-Book is one of the best ways to help spread the word about your talents and you can ask your friends to share it with the world through social media as well. You can also send your links to the best in social bookmarking sites as well to help augment your efforts.

With e-Books, you don't have to write very many, but it does help if you create ones that are very useful, highly readable and can be shared so that you can build high quality backlinks.

Create Special Days

One of the more interesting ways to build high quality backlinks is creating special days like St. Patrick's Day, Halloween or Valentine's Day to offer discounts on your products or services. You can actually build up to the day as well with special writing and content features to help pull in more traffic.

Remember, you'll need to do some research on your audience to see what type of holidays and content works best for their interest, but Valentine's Day is one that everyone shares, so that is an easy one to write good content, or run a contest that is bound to get good, high quality backlinks.

Have Free Products

Everyone likes free products and this can help you boost the number of visitors to your website. You can have a free e-Book or even a promotional gift if you want. While it may take some investment, the result will be getting more web traffic which in turn creates more demand for your products or services.

Videos

YouTube may very well be the biggest marketing tool of the moment with no signs of slowing down. If you can create a funny, interesting video then you will start getting some great backlinks. Today, the technology to create a solid, professional-looking video is dirt cheap compared to just a decade ago.

You can create "how-to" videos or find something interesting to make a video about as long as it relates to the industry in which your business is in. The key is to do something fun and enjoyable for your audience so that they will start sharing it with their friends.

Interact with Other Blogs

When you read a blog or see a video you like that is within your industry, don't just say "good job" and leave it at that. Write a good, interesting comment or review so that you can really share your thoughts. Remember to be positive, articulate and get right to the point. If you can write your thoughts in an entertaining, audience-pleasing way, you can start building up an audience for your comments and reviews.

Do Guest Blogging

Want to make a great impression? Find a good place to guest blog and write until you get that post to go viral. This will not only attract you an audience, but by helping out someone else you will build high quality backlinks as well.

It will take time, effort and the ability to write well. But if you can pull it off, your stint as a guest blogger will pay off big time for your efforts. The key is to write something that attracts people's attention and provides you with a place to write again for the blogger.

Guest blogging can be very rewarding in more ways than one, so if you have the time to do it right, then you should market your services as a guest blogger.

These are just some of the methods you can use to build high quality backlinks and start building up your web traffic.