Thảo luận về panda 4.1 cập nhất ngày 25/9

Theo như mình mới tìm hiểu và lượm nhặt được thì Cuối ngày 25/9 google đã chính thức công bố bản cập nhật Google Panda 4.1.

- Mục đính: đánh các website nội dung seo từ khóa phát triển kém và xếp hạng trên bộ máy tím kiếm cao.
- Panda 4.1 sẽ dựa vào Google Pigeon, Penguin.
- Tiến hành cập nhật chậm, trong 2 tuần.
- Google sẽ dựa vào tín hiệu người dùng, cụ thể là lượng truy cập.
- Tạo cơ hội cho những website nhỏ nội dung chất lượng có mặt trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

- Biện pháp:
+ Loại bỏ nội dung trùng lặp, ngắn, cung cấp ít thông tin.
+ Loại bỏ những nội dung vô nghĩa do các công cụ tự động tạo ra.
+ Loại bỏ những thủ thuật Blackhat trong việc tạo nội dung như nhồi nhét từ khóa, nội dung ẩn,…
+ Đầu tư vào nội dung chất lượng cao, chia sẻ, lan truyền và tiếp thị.

Google khuyến cáo về sự thay đổi nội dung seo từ khóa để tránh hình phạt mới này:
- Những website (có thể) bị phạt bởi bản cập nhật này, đều có thể thực hiện nhanh việc thay đổi nội dung trước thời điểm áp dụng thuật toán; vì vậy, nếu website Bạn không bị giảm hoặc gia tăng lưu lượng truy cập thì coi như không bị phạt.

- Những website không bị phạt hay ảnh hưởng từ các đợt cập nhật Panda trước điều cũng sẽ bị ảnh hưởng; nếu thấy sự sụt giảm (đột ngột) lưu lượng truy cập từ Google trong tuần này hoặc những ngày sau đó, có thể thấy rằng website Bạn đang bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này.

Nguồn sưu tầm.